Egin eta gozatu egiten dugu LABoral

Artista, komisario, kudeatzaile, talde artistiko eta bisitari asko izan gara 2007 urteaz geroztik LABoral Centro de Arte zentroan parte aktibo eta profesionala izan dugunok, edo, besterik gabe, publiko gisa bisitatu dugunok, bertan eskaini diren artearen eta kultura digitalaren inguruko proposamenez gozatzeko.

LABoral Centro de Arte Espainiako eta nazioarteko erreferenteetako bat da, eta gaur egungo arte-praktiken konplexutasunei heltzen die. Arte digital ezberdinen fusiorako akuilu gisa funtzionatzen du, eta eragile eta diziplinen arteko elkarrizketa sortzen du, ez soilik artistikoak, baita teknologikoak, zientifikoak eta sozialak ere. Hasieratik, zentroak artisten, kudeatzaileen eta publikoaren arteko sareak sortu ditu, bai herrian, bai estatuan eta nazioartean.

Asturiasi dagokionez, LABoral zentroa bide publiko eta aktiboa da autonomia erkidegoan jakintza eta kultura sartu eta irteteko, eta, zoritxarrez, ez dira halako asko.

Azken asteetan, eta hasieratik aldizka gertatu den bezala, tokiko prentsan hainbat komunikatu irakurri ahal izan ditugu zentroko hainbat mugimenduren inguruan, hala nola, zuzendaritza-karguak ez berritzea [ 1 ], dagoeneko murriztuta dauden kolaboratzaile eta patroi pribatuek ihes egitea [ 1 ] eta etorkizuneko programazioari eta erabilerei buruzko espekulazioak [ 1 ]. Honek guztiak zentroa sortua izan zeneko errealitatea, egungo garapena eta bere funtzionamendua desitxuratu eta deskokatzen du.

Gertaera eta etengabeko presio hauei gaineratu behar zaie Printzerriko Gobernuaren gardentasun eta komunikazio eza, zentroaren kudeatzaile nagusia den aldetik.

Zoritxarrez, ez dira gertaera isolatuak, eta LABoral gure geografiako beste kultura-zentro batzuk pairatzen dituzten irain, erabaki txar eta praxi politikoen zerrenda luzeari atxiki zaio. Zentro hauek, espero den erakunde- eta gizarte-konpromisoaren bidez baloratu eta estimulatuak izan ordez, behin eta berriz jazartzen dira. Asturiasko egoera honekin antzekotasuna dute Madrilgo Medialab Prado [ 1 ], Kordobako C3A eta Huescako CDAN [ 1 ] kasuek, besteak beste.

Hori dela eta, behean sinatzen dugun artista, kudeatzaile eta herritarrok ezin gara besoak gurutzatuta geratu halako gertaeren aurrean, beste behin ere LABoral Centro de Arte -ren lana kolokan jartzen baitute, horrekin batera, berez gaizki tratatuak diren eremu kultural eta sozialak gehiago pobretuz. Eta are gehiago azkenaldian pandemia eta prekarietate larria bizi dituen testuinguru batean, muga sozial eta ekonomikoak direla eta.


Zehazki, behean sinatzen dugunok hau eskatzen dugu:

  • Zentroaren etorkizuneko antolaketari eta ekonomiari buruzko argitasuna eta erabateko gardentasuna, bai eta programazioan aurreikusitako ondorioak ere.
  • LABoral zentroaren patronatua sektoreko profesionalen %50ek osatua egotea. Profesional horien ezagutza ezinbestekoa da zentroaren etorkizunari buruzko erabaki zorrotz eta adituak hartzeko.
  • Patronatua ugazaba pribaturik gabe geratzen ari denez eta diziplina anitzeko Asturiasko arte-ehuna ekoizteko eta erakusteko sari/laguntza deialdirik egongo ez denez, eskatzen dugu beharrezkoa den aurrekontu-esleipena egitea, jarduera hauek baldintza duinetan jarraituko dutela bermatzeko.
  • Programazioan koherentzia eta askatasun artistikoa errespetatzea garapen-ildo guztietan, eta zentroa ez uztea bere gaien garapenarekin zerikusi gutxi edo batere ez duten ekimenei.
  • Zentroaren segurtasuna zaintzea, baliabide tekniko eta giza baliabide nahikoak eskainiz, lan-baldintza duinetan, espazioak erabilgarri egon daitezen eta zaintzarik gabe utz ez daitezen.
  • Zentroko erabiltzaileekin eta laguntzaileekin zuzenean parte hartzeko bideak ezartzea, elkarrizketa arina izan dadin eta komunitate artistikoarentzat eta herritarrentzat beharrezkoak diren proposamen sinpleak benetan entzun eta gauzatu ahal izan daitezen.
  • Azken finean, LABoral Centro de Arte epe luzera babestea eta jasangarritasuna ematea, administrazio eskudunen zeinu politikoa edozein dela ere, zentroak etengabeko eboluzioa duen bere izaerari eutsi diezaion lagunduz, esku-hartze politikorik gabe edo une politiko koiunturalen presioa jaso gabe.

¡Puxa LABoral!

Firmar aquí / sign here

1,111 firmas